Sömntabletter

Stress och oro kan skapa sömnproblem som leder till problem i din vardag. Sömntabletter kan hjälpa dig med det. Sömntabletter är sömnmedel som kan hjälpa dig om du har svårigheter att sova på natten.

sömntabletter

Man brukar dela in sömntabletter i insomningstabletter och sömntabletter. Sömntabletterna är normalt kraftigare eftersom de gör att du sover hela natten och gör därför att du ibland är trött även dagen efter.

De receptbelagda sömntabletterna är ofta så kallade bensodiapiziner.

Insomningstabletter påverkar dig en betydligt kortare tid och hjälper dig helt enkelt att somna in. Insomningstabletter effekt verkar enbart 30 till 60 minuter.

Circadin (melatonin)

Circadin är en sömntablett som finns på recept som har melatonin som aktiv ingrediens. Melatonin är ett hormon som din kropp utsöndrar naturligt som gör att du blir dåsig och sömnig. Circadin kan hjälpa dig med dina tillfälliga sömnproblem.

Circadin kan hjälpa dig med sömnproblem som jetlag eller skiftarbete.

Propavan

Propavan är receptbelagda sömntabletter som verkar mellan 6 – 12 timmar. Fördelen med Propavan är att det inte är en beroendeframkallande sömntablett. Propavan har en lugnande och dämpande effekt. Längre tids bruk kan leda till muntorrhet som kan ge karies. Se därför till att rengöra dina tänder 2 gånger per dag med fluortandkräm två gånger per dag.